ARTYKUŁ INICJALNY

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEJ WITRYNY. ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE.

PRZEDSTAWICIELE OKRĘGÓW W RADZIE DUSZPASTERSKIEJ ZHR

Okręg Mazowiecki -  pwd. Alicja Mazurek  Okręg Górnośląski - vacat Okręg Dolnośląski -  ks. pwd. Adam Kwaśniewski Okręg Kujawsko-Pomorski -  Krystian...

RADA DUSZPASTERSKA ZHR

Kapelan Naczelny ZHR, Przewodniczący Rady Duszpasterskiej  ks. hm. Robert Mogiełka  Przedstawicielka Naczelniczki Harcerek phm. s. Franciszka (Helena Cejrowska)  ...

Regulamin Rady Duszpasterskiej

Regulamin Rady Duszpasterskiej zatwierdzony przez Naczelnictwo

Sprawność BS 2019 Panama

Zapoznajcie się z regulaminem sprawności BS Panama

REKOLEKCJE

Pamiętajcie !!!   Rekolekcje - 19 maja w Warszawie.

REKOLEKCJE

/documents/30879/0/Rekolekcje+20180519.pdf/69423b81-ed19-4bfe-a8b6-0dc73897be39

Przydatne linki

    Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej     ZHR Organizacja Harcerek     ZHR Organizacja Harcerzy     HOPR ...

RD - ze wskazania Kapelana Naczelnego

Przedstawiciele Rady wskazani przez  Kapelana Naczelnego:         hm. Mariusz Ossowski        hm. Joanna...

Wybrani przez Okręgi

Przedstawiciele Rady wskazani przez Okręgi:         Okręg Mazowiecki -  pwd. Alicja Mazurek       Okręg...

RD

Skład Rady Duszpasterskiej ZHR:     ks. hm. Robert Mogiełka - Kapelan Naczelny ZHR,  Przewodniczący Rady Duszpasterskiej         ...

Linki duszpasterstw

    Dzuszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Ziemi Siedleckiej     FB Duszpasterstwa Okręgu Pomorskiego     FB Duszpasterstwa Poznania  ...