Powrót

Posiedzenie RD.ZHR 20211113

POSIEDZENIE RADY DUSZPASTERSKIEJ ZHR
Warszawa, 13 listopada 2021 roku

Odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Duszpasterskiej ZHR, w którym wzięło udział 14 uczestników.

Omówiono kondycję duszpasterstw w okręgach i środowiskach. 
Wytyczono główne kierunki pracy i działań na 2022 rok, m.in.:
- jubileuszowa XL Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę
- 20-lecie ogłoszenia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego
- kręgi kleryckie
- ŚDM w Portugalii.

Następne zostało zaplanowane na 15 stycznia 2022 roku.

► SKŁAD RADY