Powrót

DMB2019

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ - A.D. 2019

Druhny, Druhowie, Przyjaciele!

Jakże blisko Ewangelii jest idea braterstwa skautowego i harcerskiego.

Nasz Mistrz na skautowym szlaku to doskonale wiedział,
tę misję szerzenia braterstwa nam zostawił i za nią jesteśmy odpowiedzialni.
Szczególnie odpowiedzialni.

PRAWDY I BRATERSTWA !

Czuwaj!

Wasz Kapelan - ks. hm. Robert Mogiełka