TO JEST ARCHIWALNA WITRYNA

DUSZPASTERSTWA ZHR

 

AKTUALNA 

 https://www.zhr.pl/duszpasterstwo/


POSIEDZENIE RADY DUSZPASTERSKIEJ ZHR
Warszawa, 13 listopada 2021 roku

Odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Duszpasterskiej ZHR, w którym wzięło udział 14 uczestników.

Omówiono kondycję duszpasterstw w okręgach i środowiskach. 
Wytyczono główne kierunki pracy i działań na 2022 rok, m.in.:
- jubileuszowa XL Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę
- 20-lecie ogłoszenia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego
- kręgi kleryckie
- ŚDM w Portugalii.

Następne zostało zaplanowane na 15 stycznia 2022 roku.

► SKŁAD RADY


XXXIX PIELGRZYMKA ZHR NA JASNĄ GÓRĘ
Częstochowa - Jasna Góra, 10-12 września 2021 roku

ZAPROSZENIE

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy!

    Wielkimi krokami zbliża się nasze następne spotkanie w Częstochowie. Na tegorocznej pielgrzymce będziemy odkrywać ślady życia siostry Róży Marii Czackiej, polskiej zakonnicy, opiekunki niewidomych, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Podczas gawędy przy piątkowym ognisku przeniesiemy się do czasów jej młodości, następnie przy okazji następnych punktów programu, wspólnie przejdziemy drogę do beatyfikacji siostry Róży.
    Jestem przekonany, że postać ta wyryje w Waszych sercach trwały ślad i przyniesie Wam wiele inspiracji przy realizowaniu rocznego planu pracy z drużyną. Spotkajmy się razem u boku Jasnogórskiej Madonny, do zobaczenia!

Komendant Pielgrzymki
phm. Adam Ziembowicz HR

INFORMACJE

 https://jasnagora.zhr.pl/


DUCHOWA  ADOPCJA ORGANIZACJI HARCEREK

Drogie Druhny!

Czy istnieje większa siła niż modlitwa? Powiedziane jest: „Szukajcie a znajdziecie, proście a będzie wam dane".
Podczas Kursu Harcmistrzyń „Spoiwo", który odbywa się w trudnym roku pandemii, dostałyśmy zadanie dotyczące sprawy kryzysu wiary w Organizacji Harcerek.

Jednym z naszych działań w ramach tego zadania była codzienna modlitwa w intencji instruktorek naszej Organizacji. Zapraszamy także Was do tego samego - nazwałyśmy to Duchową Adopcją Organizacji Harcerek. Proponujemy Wam kilka dróg – w zależności od chęci i możliwości czasowych. Zapraszamy na wędrówkę w stronę szczytów Gór Świętokrzyskich, Wzniesienia Górowskiego, Sudetów, Tatr i Himalajów.

● Góra Zamkowa (216 m) – 9 dni modlitwy
● Łysica (612 m) – 25 dni modlitwy
● Czarna Góra (1205 m) – 50 dni modlitwy
● Rysy (2499 m) – 100 dni modlitwy
● Mount Everest (8488 m) – 9 miesięcy modlitwy

Modlitwę za naszą Organizację Harcerek rozpoczniemy oficjalnie 22.05.2021, w rocznicę powstania pierwszych drużyn we Lwowie. Tego dnia o godzinie 19:00 w kościele p.w. św. o. Pio w Warszawie na Kabatach zostanie odprawiona Msza święta w intencji naszej Organizacji. Zachęcamy do uczestnictwa w tym samym czasie we Mszy Świętej w Waszych miastach – połączmy się duchowo na Eucharystii!

Jeśli nie macie możliwości uczestniczyć realnie w Mszy świętej, to tutaj zamieszczamy link do transmisji z Warszawy: https://youtu.be/N6B7__xmDwo .

Ścieżka Mount Everest zakończy się 9 miesięcy później, w Dzień Myśli Braterskiej 2022 roku. W jej ramach możecie włączyć się w Różę Różańcową w intencji OH-ek - druhny chętne do takiej formy modlitwy proszone są o kontakt z phm. Magdaleną Fudałą-Janc (magdalena.fudala-janc@zhr.pl), która będzie koordynowała przekazywanie tajemnic.

Poniżej zamieszczamy tekst modlitwy, którą możecie odmawiać wybierając dowolną ścieżkę duchowej adopcji, możecie takze wybrać inną formę.

"Panie Boże wezwałeś mnie po imieniu i powołałeś do harcerstwa.
To ja dzisiaj tworzę naszą Organizację. Powierzyłeś mi wychowanie młodego człowieka. Wiesz, jak trudno jest przewodzić, kiedy dookoła świat proponuje atrakcyjny, łatwy styl życia. Chcę być wierna ideałom harcerstwa. Służyć Tobie, Ojczyźnie i bliźniemu. By móc to robić, rozpal we mnie pragnienie poznawania Ciebie. Przemawiaj w ciszy poranka, blasku ogniska, muzyce strumieni, śpiewie skowronka, zmęczeniu wędrówki, braterskim uścisku. Duchu Święty, działaj, otwieraj mój umysł, rozpalaj moje serce, natchnij mnie, abym głęboko zapuszczała korzenie wartości życia i bym mogła wznosić się ku gwiazdom mego przeznaczenia. Powierzam Ci dzisiaj naszą Organizację Harcerek. Każdą zuchenkę, harcerkę, wędrowniczkę i instruktorkę.
Amen."

Czuwajmy!

Kurs harcmistrzyń "Spoiwo"