RADA DUSZPASTERSKA ZHR

Kapelan Naczelny ZHR, Przewodniczący Rady Duszpasterskiej 
ks. hm. Robert Mogiełka 

Przedstawicielka Naczelniczki Harcerek
phm. s. Franciszka (Helena Cejrowska) 

Przedstawiciel Naczelnika Harcerzy
vacat

Przedstawiciel Kręgów Kleryckich
ks. phm. Piotr Kępa

Sekretarz Rady Duszpasterskiej Znalezione obrazy dla zapytania poczta
hm. Przemysław Stawicki

 

 

CZŁONKOWIE POWOŁANI PRZEZ KAPELANA NACZELNEGO

phm. Anna Różycka-Haber

hm. Joanna Tumasz

ks. phm. Karol Darmas

hm. Marek Gajdziński  

hm. Przemysław Stawicki

pwd. Maciej Talewski


PRZEDSTAWICIELE OKRĘGÓW W RADZIE DUSZPASTERSKIEJ ZHR

Okręg Dolnośląski - ks. pwd. Adam Kwaśniewski

Okręg Górnośląski - vacat

Okręg Kujawsko-Pomorski - vacat 

Okręg Lubelski - vacat 

Okręg Łódzki - hm. Katarzyna Kania-Obrzydowska

Okręg Małopolski - vacat  

Okręg Mazowiecki - vacat 

Okręg Podkarpacki - vacat 

Okręg Pomorski - phm. Adam Woszczyński  

Okręg Północno-Zachodni - vacat  

Okręg Staropolski - phm. Paweł Szulc 

Okręg Wielkopolski - phm. Joanna Bartłomiejczak