Jeśli chcecie zamieścić link do Waszej strony internetowej lub innego medium internetowego prześlijście maila z propozycją na adres.