Pielgrzymka Okręgu Pomorskiego ZHR do Swarzewa

Każdego roku w weekend przed 8. września zapraszamy nad polskie morze...

Od roku 1995 roku Okręg Pomorski ZHR w pierwszy weekend września pielgrzymuje do sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Trasa liczy ok. 28 km. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, w pielgrzymowaniu uczestniczyło tylko środowisko wejherowskie. Obecnie w Pielgrzymce uczestniczy ok. 200 członków pomorskiego ZHR, w wieku powyżej 14 lat.

Spotykamy się w piątek w Wejherowie. W mieście, w którym jako wikariusz pracował przez kilka miesięcy bł. ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski – patron polskiego harcerstwa; gdzie nieopodal (ok. 10 km) znajduje się Piaśnica – groby pomordowanych 12.000 ludzi – ówczesnej elity pomorza; a także Kalwaria Wejherowska i obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na duszy i na ciele.

Te wszystkie miejsca nadają specyficznego charakteru naszej harcerskiej pielgrzymce. Wieczór piątkowy zazwyczaj związany jest z religijno – patriotycznymi wydarzeniami w harcerskim klimacie.

Sobota, to czas drogi. Rozpoczynamy go wcześnie rano przemarszem przez miasto do parafii pw. Św. Trójcy (parafia związana z bł. Ks. Frelichowskim) gdzie uczestniczymy we Mszy św., następnie udajemy się pod tablicę upamiętniającą Ochotniczą Kompanię Harcerską. Składamy kwiaty i wyruszamy w drogę. Śpiewy, modlitwy, konferencja – wszystko wśród lasów, pól z pięknym widokiem na zatokę pucką i tradycyjnym już wspólnym zdjęciem nad zatoką.  Po przybyciu i rozlokowaniu się w pobliskim domu parafialnym i/lub małych namiotach – czas na mycie i obiad. Wieczorem harcerskie ognisko. Dzień kończymy modlitwą różańcową, którą prowadzimy o godz. 22.30 dla wszystkich pielgrzymów dookoła kościoła. Pięknego, modlitewnego klimatu dodają zapalone pochodnie i świece.

Niedziela – czas na porządki, indywidualną modlitwę oraz uczestnictwo w uroczystej Mszy św. Odpustowej wśród tłumów Kaszubów, której przewodniczy ksiądz biskup. Po Mszy św. odbywa się Apel kończący pielgrzymkę. Do domów wracamy pociągami lub wynajętymi autokarami. Niektórzy z nas, bardziej wytrwali, dołączają się do którejś z 40. pielgrzymek parafialnych i w ten sposób powracają do swoich domów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego, harcerskiego pielgrzymowania.

Kontakt: Kapelan Okręgu Pomorskiego ZHR ks. phm. Dariusz Skrzypkowski