ZAPRASZAMY KLERYKÓW

 

Czuwaj!

Zapraszamy w to miejsce braci kleryków, którzy chcą pelnić posługę wśród zuchów, harcerek i harcerzy ZHR.


PRZEGLĄD PRZEGLĄD

Bł.Wicek - 20190223

WSPOMNIENIE LITURGICZNE BŁ. WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO sobota, 23 lutego Marzę, by postać bł. Wicka stawała się wszystkim nam coraz bliższa. Faktem jest, że kult...