MSZE ŚW. PODCZAS HAL'2020

Druhny i Druhowie,

Komendantki i Komendanci!

W obecnej sytuacji epidemicznej Wszyscy stajemy przed wyzwaniem jak zorganizować świętowanie Dnia Pańskiego, czyli niedzielę na obozie harcerskim w lesie.

Dotychczas podejmowaliście wysiłek, aby niedziela na obozie miała wyjątkowy charakter. W poprzednich latach, normalnego funkcjonowania, dbaliście o to, aby zapewnić wszystkim zuchom, harcerkom i harcerzom możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która była nie tylko spełnieniem Bożego Przykazania, lecz nade wszystko budowaniem relacji z Bogiem i umacnianiem wspólnoty. Zabiegaliście o obecność kapłana, możliwość spowiedzi, a wielu z Was organizowało Duszochwaty i Dni Skupienia.

Podobnie wielkim przeżyciem dla uczestników kolonii i obozów było wyjście całego obozu do kościoła w pobliskiej miejscowości, co było dodatkowo pozytywnym świadectwem wiary.

Za to wszystko jestem Wam ogromnie wdzięczny, bo wiem, że jeżeli działania duszpasterskie na kolonii czy obozie są dobrze i godnie zorganizowane, nawet w tak drobnej rzeczy jak krótka modlitwa na początku dnia lub jego podsumowania, czy modlitwa przed posiłkiem, to w świadomości młodych ludzi pozostają na lata. Szczere, z serca płynące zaangażowanie kadry może przyczynić się do budowania mocnej wiary, a bylejakość ją niszczyć.

Poniżej znajdziecie propozycje jak zorganizować Msze św. oraz nabożeństwa niedzielne.

LIST KAPELANA NACZELNEGO ZHR NA HAL'2020
ZHR - HAL2020 - NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE

Czuwaj! Szczęść Boże!

Kapelan Naczelny ZHR
ks.hm. Robert Mogiełka


WIELKA NOC '2020

Czekamy z utęsknieniem na tę Wielką Noc, noc zmartwychwstania Chrystusa. Naszej nadziei, jedynej nadziei.

Po czasie Wielkiego Postu, przeżywając Triduum Paschalne, coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę ze słabości naszej ludzkiej natury.

Tegoroczny Wielki Piątek jest wyjątkowy, dla wierzących całego świata. Puste świątynie, samotni kapłani, wierni w swoich domach. Czy kilka tygodni temu ktoś mógłby przewidzieć taki scenariusz?

Atmosfera strachu i niepewności jutra jest dzisiaj powszechna. Jak przeżywali te dni wyznawcy Chrystusa Króla, którzy byli świadkami Jego okrutnego cierpienia i śmierci. Zawalił się ich świat? Zwątpili w Mesjasza? Pamiętali o Jego nauce i zapewnieniu odbudowy Świątyni w trzy dni?

Nie możemy zwątpić. Mogą nas przygniatać różne sprawy, klęski, epidemie i tragedie, różne ciemności, ale Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, jest Tym, który podaje nam dłoń i zaprasza na drogę swojego cierpienia, jest Światłem prowadzącym nas wszystkich do Domu Ojca.

Wam oraz Waszym rodzinom i bliskim życzę łaski zdrowia, pogody ducha, radosnego obcowania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Wytrwałości w wierze i służbie bliźnim. RADOSNEGO ALLELUJA!

Czuwaj! Szczęść Boże!

Kapelan Naczelny
ks. hm. Robert Mogiełka