REKOLEKCJE DLA DUSZPASTERZY I KAPELANÓW HARCERSKICH(autor Łukasz Konatowski)

W dniach 23-26 kwietnia 2019 roku w Domus Mater w Krakowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Rekolekcje dla Duszpasterzy i Kapelanów Harcerskich. 

Wzięli w nich udział kapelani i duszpasterze z ZHP, ZHR i Skautów Europy. Uczestniczyło w nich prawie 40 kapłanów, w tym 9 kapelanów ZHR. Tematem rekolekcji było rozpoznawanie i zapobieganie duchowej ślepocie. 

Czas rekolekcji, to oprócz duchowego wzrostu, także czas na wspólną integrację i spotkania z ważnymi gośćmi. We wtorek Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady przewodniczył biskup Józef Guzdek - delegat Episkopatu Polski do spraw harcerskich, w środę Mszy św. w Sanktuarium Jana Pawła II przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz (w załączniku treść homilii), a w czwartek po Mszy św. w kaplicy biskupów krakowskich (przy ul. Franciszkańskiej 3) spotkaliśmy się z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, który zwracał uwagę na potrzebę wierności i czytelności naszej tożsamości harcerskiej. Odwiedził nas również senator hm. Kazimierz Wiatr, z którym prowadziliśmy wymianę myśli na tematy tożsamości i wartości europejskich. Na spotkanie z kapelanami ZHP przybyła także Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad. 

Uczestnicy mieli bardzo dobrą okazję, by się umocnić i zmotywować do dalszej duszpasterskiej pracy w środowiskach harcerskich i skautowych. 

Organizatorem tegorocznych rekolekcji był ZHR, wyzwanie podjął ks. Piotr Grzesik. Za wzorową realizację zadania serdecznie ks. Piotrowi dziękujemy. Organizacja przyszłorocznych rekolekcji we Wrocławiu przypadła Skautom Europy.

Czuwaj!
ks. hm. Robert Mogiełka - Kapelan Naczelny ZHR

-   -   -

Załącznik, treść homilii kardynała Stanisława Dziwisza:
https://diecezja.pl/homilie/sanktuarium-sw-jpii-kapelani-harcerstwa-25-iv-2019/

Autor fotografii: Łukasz Konatowski.


NAJWAŻNIEJSZA NOC ‘2019

Wielu z nas podąża tropami symboli, są dla nas ważne, często stanowią lub określają naszą tożsamość. Przejmujemy je i przekazujemy dalej.

Naczelny Skaut Robert Baden-Powell pracując z młodzieżą, budując ruch skautowy, też posługiwał się symbolami, zatem i my w pracy harcerskiej cały czas z nich korzystamy. Jednak cały czas musimy być niezwykle ostrożni, by nie dać się zwieść fałszywym symbolom.

Wielki Post, Wielki Tydzień z Triduum Paschalnym i Wielkanoc pomagają nam uporządkować symbole, którymi się kierujemy. Przyjąć za najważniejszy nasz symbol – KRZYŻ.

Krzyż, dzięki któremu wiemy jak żyć, jaką drogą podążać, by osiągnąć nasz najważniejszy cel – ZBAWIENIE.

Zmartwychwstały Jezus daje nam prawdziwe wiarę, nadzieję i miłość, mówi chodźcie za mną i nie lękajcie się. Skorzystajmy z tej szansy.

Życzę wszystkim zuchom, druhnom i druhom oraz naszym przyjaciołom radosnego, pełnego uczestnictwa w Zmartwychwstaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Czuwaj!

Kapelan Naczelny ZHR
ks. hm. Robert Mogiełka


KLERYCKA AKCJA LETNIA 2019

Ruszyły przygotowania do pierwszej Kleryckiej Akcji Letniej. 
Jest to oferta wakacyjnego obozu wędrownego skierowana do kleryków seminariów duchownych, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. Zachęcamy do udziału w tej akcji kleryków-harcerzy różnych organizacji, a także kleryków-sympatyków. W czasie kilkudniowej wędrówki przeżyjemy ciekawe przygody, odwiedzimy harcerskie obozy, będziemy zmagać się ze swoimi słabościami, a także spotkamy ciekawych ludzi, którzy pokażą nam, jak metoda harcerska pomaga w wychowaniu nowego pokolenia Polaków.

Szczegóły zostaną podane wkrótce.

dh ks. Jarosław Gawęda


NAJNOWSZE !!! NAJNOWSZE !!!