Powrót

Wielkanoc'2020

WIELKA NOC '2020

Czekamy z utęsknieniem na tę Wielką Noc, noc zmartwychwstania Chrystusa. Naszej nadziei, jedynej nadziei.

Po czasie Wielkiego Postu, przeżywając Triduum Paschalne, coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę ze słabości naszej ludzkiej natury.

Tegoroczny Wielki Piątek jest wyjątkowy, dla wierzących całego świata. Puste świątynie, samotni kapłani, wierni w swoich domach. Czy kilka tygodni temu ktoś mógłby przewidzieć taki scenariusz?

Atmosfera strachu i niepewności jutra jest dzisiaj powszechna. Jak przeżywali te dni wyznawcy Chrystusa Króla, którzy byli świadkami Jego okrutnego cierpienia i śmierci. Zawalił się ich świat? Zwątpili w Mesjasza? Pamiętali o Jego nauce i zapewnieniu odbudowy Świątyni w trzy dni?

Nie możemy zwątpić. Mogą nas przygniatać różne sprawy, klęski, epidemie i tragedie, różne ciemności, ale Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, jest Tym, który podaje nam dłoń i zaprasza na drogę swojego cierpienia, jest Światłem prowadzącym nas wszystkich do Domu Ojca.

Wam oraz Waszym rodzinom i bliskim życzę łaski zdrowia, pogody ducha, radosnego obcowania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Wytrwałości w wierze i służbie bliźnim. RADOSNEGO ALLELUJA!

Czuwaj! Szczęść Boże!

Kapelan Naczelny
ks. hm. Robert Mogiełka